Κατηγορίες
Νέα

Εναρακτήρια συνάντηση ΚΕΕΠΗ

Την Τρίτη 27/04/2021 πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση (τηλεδιάσκεψη) του έργου ΚΕΕΠΗ, και πλήρη τίτλο «Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου», με κύριο σκοπό την ενημέρωση όλων των μελών της ομάδας έργου για τις δράσεις τις πρότασης, τη συζήτηση επί του ερευνητικού αντικειμένου, και τη στοχοθεσία του προσεχούς διαστήματος.

Το έργο εκκίνησε τις εργασίες του, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 111 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» του ΕΠΑvEK 2014-2020.