Ομάδα Έργου

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Ρόλος / Αρμοδιότητα

egl2

Γλαβάς Ευριπίδης

Καθηγητής

Επιστημονικός Υπεύθυνος

tzallas

Τζάλλας Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Τσούλος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Βαρτζιώτης Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Αγγέλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

1517410079038

Κατσάνος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Αστρακάς Λουκάς

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Σιαφάκα Βασιλική

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Χριστοδούλου Δημήτριος

Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Κονιτσιώτης Σπυρίδων

Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Κορομπίλιας Αναστάσιος

Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Τσαλικάκης Δημήτριος

Λέκτορας

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

giannakeas

Γιαννακέας Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Στεργίου Ελευθέριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Δουμένης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Γκόγκος Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

P1100603-3-p4s9s81pyvvjqmrbiquqno86kb13fc8nlsh2l3njbc

Πέσχος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Κατσάνος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Ζιακοπούλου Βικτωρία

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Κουρκουμέλης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Χρήστου Λεωνίδας

Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

editor_77622

Τσίπουρας Μάρκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

στυλιος

Στύλιος Χρυσόστομος

Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ

Πλούμης Αβραάμ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τακτικό Μέλος ΔΕΠ