Επικοινωνία

e-mail: eglavas@uoi.gr | tzallas@uoi.gr

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Κωστακιοί Άρτας
ΤΚ: 47150